POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través de la present política de privacitat es regula el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris de la pàgina web www.saobcn.com, operada per Juan Enrique Benavent (20446682G), en qualitat de propietari de Saó BCN, restaurant situat al carrer Cesare Cantù , 2 – 08023 Barcelona (Espanya).

Contingut i acceptació de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què Saó BCN recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal demanades a través del web, per tal que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels procediments tècnics habilitats a l’efecte.

En fer clic al botó acceptar o en marcar la casella “Accepto que els meves dades seran utilitzades a fi de gestionar la reserva i, si s’escau, Rebre informació relativa a Saó BCN. El Tractament de les meves dades és realitzarà d’acordar amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.”, vostè accepta i declara que és major d’edat de conformitat amb la legislació vigent, accepta la política de privacitat i es compromet a donar ple compliment als termes de la mateixa.

L’accés i ús del web implica la plena acceptació per part de l’usuari de la present política de privacitat i s’obliga a complir completament els termes i condicions recollits en aquesta. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament la present política de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que aquesta pot patir modificacions.

La present política de privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades per la web.

Responsable del fitxer i tractament de les dades de caràcter personal

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, Saó BCN posa en coneixement de l’usuari que les dades recollides a través dels procediments tècnics de recollida de dades de la web seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Juan Enrique Benavent, en qualitat de propietari de Saó, restaurant situat al carrer Cesare Cantù, 2-08.023 Barcelona. La citada entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades i el compliment de tota la normativa aplicable a l’efecte.

Saó BCN tractarà les dades de caràcter personal que els usuaris proporcionin al web incloent, entre d’altres, nom, cognoms, número de telèfon, adreça de correu electrònic amb la finalitat de poder contactar amb l’usuari en qüestió.

Consentiment

En utilitzar el web autoritza a la recollida i tractament per part de Saó BCN de les dades descrites en la present política de privacitat.

Si Saó BCN introduís algun canvi en els procediments i polítiques de privacitat, publicarà els esmentats canvis en el web per mantenir-lo informat sobre el tipus d’informació què recopila, com la tracta i en quines circumstàncies podria comunicar-la.

Saó BCN l’informa, així mateix, que podrà revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, sempre que sigui legalment adequat, mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a Juan Enrique Benavent, en qualitat de propietari de Saó BCN, carrer Cesare Cantù, 2 – 08023 Barcelona o al correu electrònic info@saobcn.com.

Enllaços

El web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Tingueu en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines web. Aquesta política de privacitat s’aplica exclusivament a la informació que es recull al nostre web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaça des de la nostra web o que visiti de qualsevol altra manera.

Confidencialitat

Les dades personals que Saó BCN pugui demanar a través del web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l’usuari seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent Saó a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Seguretat

Saó BCN ha implementat i manté els més alts nivells de seguretat exigits per la llei per protegir les dades de caràcter personal de l’usuari enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. No obstant això, la transmissió d’informació a través d’Internet no és totalment segura; per això, i tot i que Saó BCN farà tots els esforços per protegir les dades de l’usuari, no pot garantir la seguretat dels mateixos durant el trànsit fins a la web. Tota la informació que l’usuari faciliti, s’enviarà pel seu compte i risc. Un cop rebudes les dades de l’usuari, Saó BCN farà servir rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

Cessions de dades

Saó BCN no comunicarà les dades de caràcter personal de l’usuari a terceres empreses sense demanar el seu previ consentiment, llevat que la cessió de les seves dades fos necessària per al manteniment de la relació amb l’usuari.

Exercici de drets

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant fotocòpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent direcció Juan Enrique Benavent, en qualitat de propietari de Saó BCN, carrer Cesare Cantù, 2-08023 Barcelona o al correu electrònic info@saobcn.com.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la present política de privacitat, l’usuari podrà posar-se en contacte amb Saó BCN a través d’aquesta mateixa direcció.

POLITICA DE COOKIES